ZNACZENIE TECHNOLOGII

Znaczenie technologii może więc wynikać ze zrozumienia człowieka i jego potrzeb, sposobów i celów życia. Cele technologii głęboko tkwią w możliwościach i dążeniach człowieka, by łatwiej się porozumieć z innymi jednostkami, przemiesz­czać się z miejsca na miejsce, lepiej mieszkać, bardziej dbać o zdrowie, brać udział w lepszej rozrywce, samorealizować się w wyniku zaspokaja­nia potrzeb i dążeń, które przyczyniają się do rozwoju specyficznych tech­nologii, aż staną się autonomiczne do tego stopnia, że zaczynają wpływać na działalność człowieka. Technologia, zdaniem Simpsona, od zawsze to­warzyszy człowiekowi. Bywa też ważnym czynnikiem życia człowieka, zwłaszcza w stanowieniu celów, wartości i praktyk, które kształtująjego świat.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!