ZNACZENIE TECHNOLOGII

Trzeba osłabić wiarę łudzi, że komputer może rozwiązać wszystkie nasze problemy, stworzyć miejsca pracy dla każdego, ułatwić kontakt z każdym, przekraczać granice wyznaczone przez płeć, rasę, klasę społeczną. Przecież w takim przekonaniu od dawna utrzymuje nas Bill Gates. Trzeba równocześnie odrzucić poglądy, że tech­nologia informatyczna to zupełna katastrofa, a komputery to narzędzie kapitału, państwa, dominacji. Co roku publikuje się w świecie tysiące artykułów i setki książek na temat znaczenia technologii w życiu człowieka, organizacji i społe­czeństwa. Większość literatury przedmiotu opisuje nowe technologie i sposoby, w jaki rozszerzają granice tego, co możliwe.