WPŁYW NA PROCESY

Zarówno wpływa na procesy społeczne, jak i odbiera wpływy ze strony społeczeństwa (por. Blum, McHugh, 1984). Jeśli traktujemy technologię jako zjawisko autonomiczne, to zapominamy ojej korzeniach. Technolo­gia jest przecież jednym z głównych osiągnięć człowieka, mimo iż sposób, w jaki próbuje czasami ją stosować, świadczy o jego upadku. Jeśli się tak dzieje, to wynika to stąd, że technologię traktujemy jako zjawisko niezależne od celu, któremu służy. Wynika to nierzadko z utraty moralnego sensu naszego działania. Zadaniem naszym powinno być nie obalenie technologii, ale podporządkowanie jej użycia kodeksowi moralnemu (por. Kohak, 1984). „Komputer stanowić będzie rewolucję w organizacji, podobnie jak siła parowa w przypadku rewolucji przemysłowej […]. Musimy jednak zabez­pieczyć się, by końcowy wynik był bardziej, a nie mniej ludzki.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!