WŁADZA I UMIEJĘTNOŚCI

Jednostka, która ma wiedzę i umiejętności technologiczne, może kryty­cznie ocenić postęp technologii. Być krytycznie ustosunkowanym wobectechnologii oznacza „mieć intelektualne umiejętności analizy wszystkich dodatnich i ujemnych stron rozwoju technologii, być w stanie ocenić po­tencjalne korzyści, koszty, jak i dostrzec społeczno-polityczne siły wspomagające rozwój technologii” (tamże). Decyzje dotyczące tworzenia i stosowania nowej technologii wiążą się z pewnymi ogólniejszymi sprawami. Wartości wpływająrównież na inte­lektualne procesy wiążące się z rozwojem technologii.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!