WIELE ZMIAN W ŻYCIU

Trzeba pamiętać, że wiele zmian w życiu społecznym nastąpiło w wyniku rozwoju nauki i technologii. Niektóre z tych zmian sąkorzystne dla człowieka, inne wiążą się z ryzykiem, które nie jest jeszcze znane lub tylko niejasno postrzegane. Nauka i technologia mają wpływ na codzienne życie ludzi, kształtująsposób, w jaki powstaje żywność, środki transportu, ubrania, domy, w których mieszkamy. Technologia to więcej niż urządzenia i maszyny wytworzone przez człowieka. Technologia zawiera również wiedzę o tym, jak projektować, tworzyć i stosować różne produkty technologiczne. Taka wiedza nie wystarczy. Trzeba jeszcze wiedzieć o konsekwencjach rozwoju technologii z punktu widzenia interesów człowieka, środowiska, nakładów na produkcję.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!