WIELE URZĄDZEŃ

Jak wiele urządzeń technicznych, komputery mogą wzbudzać kontrowersje, otwierając równocześnie dyskusje na temat ich wielostronnego wykorzy­stania. Istotnym problemem jest dostępność tych urządzeń dla tych, którzy są bez pracy i bez pieniędzy. Może mieliby szanse znaleźć zatrud­nienie, ucząc się obsługi komputera. Nie można jednak pomijać lub odrzucać nowoczesnych technologii we współczesnej cywilizacji. Można zostać wtedy samemu na placu boju. Odwracanie się od technologii nie jest chyba sposobem na wyjście z nie­dostatku. Intelektualiści, zwłaszcza w biedniejszych krajach naszego globu, powinni nie tylko krytycznie oceniać nowe technologie, ale również szukać sposobów, jak nowa technologia może trafić do uboższych warstw społeczeństwa (por. Internet, 50). Technologia informa­cyjna stanowi nowy rodzaj środków przekazu. Zawiera w sobie dużo dynamiki wynikającej z łączenia pisma, obrazu, dźwięku i grafiki. Potrzeba czasu, by ludzie mogli się przyzwyczaić do nowej technologii.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!