WIELE PYTAŃ

Czy służy to społeczeństwu? Jak mało rozumiemy technologię, która z każdej strony nas otacza. Czy prowadzi się szeroką i pogłębioną refleksję nad skutkami jej wpływu? A przecież wraz z rozwojem powinno wzrastać napięcie dotyczące wykorzystywania tech­nologii nie tylko do inicjowania samych zmian, ale jako istotne narzędzie cywilizacji zgodnie z moralnymi i etycznymi zasadami, które nie mogą pochodzić tylko z nauki i technologii (por. Internet, 3). Istnieje jeszcze wiele pytań dotyczących technologii, na które poszuku­jemy odpowiedzi: Jak ustalamy ważne cele technologii? Jak obliczamy koszty związane ze skutkami ubocznymi? Czy wszystko, co jest technicz­nie możliwe, jest pożądane? Czy współczesna technologia zagraża wolności i procesom demokratycznym? Czy negatywne skutki dla środo­wiska mogą dyskwalifikować użyteczną innowację technologiczną?

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!