WEDŁUG NAUKOWCÓW

Wielu socjologów uważa, że globalizacja jest spoiwem organizacji współczesnego świata (por. Internet, 49). Wzmacnia dominację systemu kapitalistycznego na całym globie, zastępuje dotychczasowy prymat państw narodowych międzynarodowymi korporacjami i organizacjami, które doprowadzają do erozji lokalne kultury i tradycje w wyniku tworzenia się kultury globalnej. Powszechne stosowanie pojęcia „globalizacja” sugeruje, że jest częścią dokonujących się przemian w teorii współczesnych nauk społecznych i politycznych. Zmiany te wiążą się z restrukturyzacją światowego kapita­lizmu w nowe stadium – technokapitalizm.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!