W WARUNKACH PRZEJŚCIA

Trzeba pamiętać, że w czasach modernizmu byliśmy świadkami niebywałego rozwoju sekularyzmu, indywidualizacji, urbanizacji nacjo­nalizmu. Już jednak w ostatnich 40 latach XX wieku można było zaobser­wować upadek państw narodowych, dekolonizację, rozlanie się fali nacjo­nalizmu i fundamentalizmu, powstanie kultury medialnej, rzeczywistości wirtualnej. W warunkach przejścia między epokami powstają nowe napięcia, nie­pewność, a nawet panika. Dyskurs postmodernistyczny wiąże się z nadzie­jami, ale i obawami. Teoria postmodernizmu trafiła do prawie wszystkich dyscyplin akademickich, wywołując zażarte polemiki w filozofii, socjolo­gii, polityce. Konieczne staje się, by w tych okolicznościach po raz kolejny zdefiniować rolę technologii we współczesnym społeczeństwie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!