TECHNOLOGIA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Jakie będą filozoficzne, moralne i polityczne implikacje takiego rozwoju? Zainteresowanie takimi kwestiami jest głęboko zakorzenione w metafizyce i epistemologii za­chodniej tradycji filozoficznej, od dawna podejmującej badania nad istotą myśli i świadomości. Badania dotyczące sztucznej inteligencji, aczkolwiek ciągle uprawiane na Zachodzie, nie sąjuż najważniejszą sprawą. Zainteresowanie koncen­truje się wokół cyberprzestrzeni lub rzeczywistości wirtualnej. Można się spodziewać, że projektowane współcześnie komputery dużej mocy mogą przyczynić się do stworzenia złożonej rzeczywistości wirtualnej. Kiedy komputery zostaną połączone w globalnej sieci telekomunikacyjnej, ludzie będą mogli „kolonizować” te środowiska i tworzyć w nich rzeczy­wistości wirtualne. „Staniemy wtedy u bram nowego świata, w którym tradycyjne ideały i wartości nie będą drogowskazem przez życie” .

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!