ŚWIADOMOŚĆ PRAGNIEŃ

Świadomy tych zagrożeń był już Wiener (1950), który wyrażał pogląd, że linia automatyczna zastąpi pracę niewolniczą, przyczyniając się do zdecydowanego wzrostu bezrobocia. Prognozy na temat zagrożeń i dobrodziejstw wiążących się z rozwojem technologii są mocno osadzone w kontekście problemów społeczno-poli­tycznych i ekonomicznych. Współczesna niestabilność ekonomiczna, strukturalne bezrobocie, globalizacja są symptomami zbliżania się nowej rewolucji technologicznej. W tych warunkach technologia informatyczna uznana została za główny czynnik postępu, a oświata za główny środek re­alizacji transformacji społeczeństwa epoki przemysłowej i powstania społeczeństwa informacyjnego (por. FoumieriMacKinnon, 1994, s. III).

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!