SPOŁECZNE KORZENIE TECHNOLOGII

Wskazuje na roz­bieżność w priorytetach między krajami rozwiniętymi a tymi, które należą do III Świata. W krajach, w których kryzysy żywności i energii są na porządku dziennym, stosowanie komputerów w rolnictwie, komunikacji itp. staje się głównym priorytetem. W krajach rozwiniętych, w których podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, można stosować technologię do wyższych celów. Czy człowiek powinien ufać technologii? Liczne katastrofy ekologicz­ne, jak i brak skuteczności leczenia AIDS, stawiają pod znakiem zapytania naszą wiarę w technologię. Z kolei nasza wzrastająca zależność od technologii i to w sprawach obejmujących całe społeczeństwo, choćby takich, jak banki, energia, infrastruktura dużych aglomeracji miejskich, może być powodem do obaw. Być może, pojęcie „zaufanie” nie jest zbyt odpowiednie w zastosowaniu do technologii.