ROLA TECHNOLOGII W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Wśród technologów brak jest skromności. Technologia coś daje, ale i coś zabiera. Nie zawsze jest to równa miara. Nowa technologia czasami tworzy więcej niż niszczy, a czasami odwrotnie. Praca drukarska może być dobrym przykładem. To dzięki drukowi wzrosło znaczenie jednostki, ale równocześnie stracono średniowieczny sens życia w grupie, znaczenie społecznej integracji. Dzięki drukowi wzrosła rola prozy, ale poezja stała się ezoteryczną formą wyrazu literackiego, przeznaczoną dla elity intele­ktualnej. Druk doprowadził do rozwoju wiedzy przyrodniczej, ale przyczynił się do zmniejszenia wrażliwości religijnej, często zastępując ją przesądem. To właśnie upowszechnienie druku przysłużyło się rozwojowi państw narodowych, czyniąc przy okazji patriotyzm uczuciem często wyzutym z moralności.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!