REFORMOWANIE SZKOŁY

Współczesne nawoływania do reformowania szkoły, jeśli mają mieć jakikolwiek racjonalny sens, muszą dotyczyć zarówno treści nauczania, jak i sposobów realizacji procesów nauczania, a zwłaszcza uczenia się. Reforma nie będzie łatwa. Oświata jest systemem złożonym, w którym podejmowanie decyzji jest w gestii wielu agencji i na różnych szczeblach. Brak jest też systemu zachęt do podejmowania i rea­lizowania zmian. Nauczyciele mogą się więc okazać nieczuli i niezainte- resowani zmianą status quo. Zamkną drzwi do klasy i będą uczyli tak, jak sami pobierali naukę.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!