PRAKTYKA NAUKOWA

„Praktyka naukowa zmierza do rozwoju naszej wiedzy o świecie przyrodniczym i społecznym poprzez tworzenie wyjaśnień zjawisk. Praktyka technologiczna zmierza do rozwiązania materialnych problemów ludzkiego życia w obu światach. Próba oddzielenia świata naukowego od technologicznego musi zakładać, że celem nauki jest przede wszystkim poznanie, a technologii – praktyka” (ss. 17-18). Simpson jest więc przede wszystkim zainteresowany praktycznym celem w stosowaniu technologii. Tak można mierzyć postęp technologi­czny jako maksymalizację skuteczności (rzetelności, trwałości, mocy). Takie rozumienie technologii może wiązać się z zaistnieniem niebezpie­czeństwa, że wymknie się spod kontroli, zwłaszcza w przypadku państwa totalitarnego, do tego stopnia, że może wyznaczać zakres ludzkiego działania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!