OPÓR WOBEC NOWOŚCI

Opór wobec nowości jest wspólną cechą ludzi. Stoli reprezentuje skrajną pozycję w tym zakresie. Nie może uwolnić się od racjonalności słowa na­pisanego na papierze. Sytuację tę ładnie obrazuje Castells (1996, ss. 327-328): „[…] porządek alfabetyczny, pozwalając na racjonalny dyskurs, oddzielił komunikowa­nie się w postaci pisma od systemu symboli audiowizualnych, tak ważnych dla pełnej ekspresji człowieka […], ustalając społeczną hierar­chię między kulturą literacką a ekspresją audiowizualną. Ceną płaconą za ustalenie praktyki człowieka w postaci pisemnego dyskursu było wyrzu­cenie świata dźwięków i obrazów na marginesTechnologia informatyczna pozwala przemówić tekstowi w postaci znaczenia. Czy wyłącza się w ten sposób abstrakcje i inne możliwości ro­zumowania? Niekoniecznie. Można zakładać, że jakość i skuteczność będą zależeć od zakresu krytycznej oceny stosowania technologii.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!