NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Nowoczesne technologie, a zwłaszcza technologia informatyczna, mogą okazać się konieczne do naszego przetrwania. Zagrożenia z nią związane mogą być przedstawiane jednostronnie, biorąc pod uwagę wzrastającą złożoność współczesnego świata. Nasze obawy związane z wdrażaniem technologii muszą znaleźć miejsce w kontekście modelu społeczeństwa jako całości, jeśli chcemy odkryć, co jest przyczyną, a co skutkiem. Dla Ellula (1964) technologia jest zjawiskiem niezależnym, nieujarz- mionym, negatywnie wpływającym na społeczeństwo, wartości, kulturę i twórczość człowieka. By zrozumieć relacje między społeczeństwem a technologią, musimy uznać, że jest zjawiskiem współczesnego świata.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!