NIERZADKO SPOTYKANE

Nierzadko spotykamy się z poglądem, że nie ma właściwie granic, których człowiek nie mógłby przekroczyć, że człowiek będzie mógł zrealizować to wszystko, co zjawi się w jego marzeniach: od kapsuły czasu do naty­chmiastowego przemieszczania materii na dalekie odległości (teleporta­cja) (por. Internet, 16).Coraz szybsze i mniejsze komputery umożliwiają ludziom poszukiwa­nie potrzebnych informacji bez opuszczania domów, hoteli, biur, labora­toriów. Współdziałanie z komputerem staje się codzienną rzeczywistością dla coraz większej liczby ludzi. Sieci informatyczne o dużej szybkości mogą współdziałać z tysiącami systemów, tworząc powiązania komu­nikacyjne, niewyobrażalne jeszcze 10 lat temu (por. Internet, 1).

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!