NIE DAJMY SIĘ ZWIEŚĆ

Nie możemy się dać zwieść technologii, że uczyni nas nieśmiertelnymi. Musimy znać możliwości i ograniczenia technologii, widzieć, co można, a czego nie można zrobić za jej pomocą, by nie wpaść w sidła bezkrytycz­nej technofilii lub technofobii. Z jednej strony nauka i technologia ułatwiająnam zrozumienie świata, a z drugiej tworząc coraz bardziej złożone i trudne teorie, czynią ten proces coraz trudniejszym. Podobnie nauka i technologia jako względnie autonomiczne, społeczne siły mogą pomóc człowiekowi w zrozumieniu i kontroli świata, to równocześnie są narzędziami wielu ważnych instytu­cji i organizacji narodowych i ponadnarodowych, które sprawują władzę nad człowiekiem, często pozbawiając go podmiotowości.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!