NARZĘDZIE DESTRUKCJI

Komputer staje się, zdaniem Weizenbauma, narzędziem destrukcji historii, ponieważ jeśli społeczeństwo opiera się na danych, które znajdują się tylko w jednym standardowym formacie, historia, a i sama pamięć człowieka ulegają rozkładowi. Jesteśmy wtedy przecież blisko uznania, że to, co się liczy j ako fakt, j est ustalane przez system, a więc cała inna nauka, nasza pamięć zostanąniedługo uznane za podejrzane. To właśnie na podstawie przetwo­rzonych przez system informacji będzie się tworzyć historia i na jej podstawie historycy będą wyciągali wnioski, co się rzeczywiście stało, jaka była „rzeczywista” logika zdarzeń (tamże, s. 238). Obserwacja We­izenbauma nabiera mocy, gdy zdamy sobie sprawę, że np. dziennikarze nie tylko przedstawiają fakty. Oni opierają się na wystandaryzowanych źródłach, głosach opinii publicznej aprobowanych przez władzę, interpre­tują więc tzw. fakty.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!