NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA

Najważniejszą sprawą, która zadecyduje o tym, czy powstanie nowy model szkoły, nie będzie to, czy komputer trafi do szkoły, ale to, kto będzie kontrolował informacje trafiające do ucznia z największej bibliote­ki świata, jakąjest Internet. Jeśli będzie to robił nauczyciel, nie zmieni się system oświaty, choć w szkole mogą znaleźć się urządzenia technologii informatycznej. Jeśli uczeń ma być aktywny, odpowiedzialny, krytyczny i twórczy, musi decydować o przepływie informacji z Internetu. By jednak nie był na straconej pozycji, powinien zostać przez nauczyciela odpowie­dnio przygotowany do korzystania z wolności wyboru.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!