MUSIMY UWAŻAĆ

Musimy używać komputera, by zmniejszyć złożoność pracy […]” (por. DeBono, 1979, ss. 18-19). Technologia ma wpływ na społeczeństwo, ale równo­cześnie jest wytworem tego społeczeństwa służącym realizacji jego potrzeb. Baudrillard (1993) uważa, że technologia, przenosząc nas do nowego świata rzeczywistości wirtualnej, doprowadziła do zdalnego porozumie­wania się, wyobcowania, które stanowią katastrofę dla współczesnej cy­wilizacji, tworząc zupełnie nowy, postmodernistyczny horyzont. Nastąpiła zmiana paradygmatu w filozofii (postmodernizm), zmiany w kulturze. Powstaje nowe społeczeństwo.Radykalny dyskurs postmodernistyczny przejawia się w tym, że weszliśmy w zupełnie nową erę, która wymaga nowych teorii.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!