MIĘDZY MODERNIZMEM A POSTMODERNIZMEM

Teorie postmodernistyczne zupełnie zrywają z kulturą i społeczeństwem modemi- stycznym, uznając, że nadszedł kres starej epoki, a zaczynamy żyć w zupełnie nowej erze – postmodernizmie. A trzeba przecież pamiętać, że w podobnych warunkach zrodził się kiedyś modernizm (por. Kellner, 1989a). Klasyczni teoretycy modernizmu, tacy jak Marks, odwołali się do poglądu, że po raz pierwszy w historii życie zostało zorganizowane wokół produkcji towarów, a ludzie tej epoki stanowią nowy gatunek człowieka: homo faber (człowiek pracy). Współcześnie następuje przejście od modernizmu do postmodernizmu, który wyraża się m.in. w restrukturyzacji globalnego kapitalizmu i po­wstaniu postfordowskiej akumulacji kapitału i międzynarodowego kapi­talizmu (por. Kumar, 1995, s. 37). W sferze społecznej zmiany te wyrażają się w postaci tworzenia się społeczeństwa informacyjnego (por. Internet, 51).

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!