INTERNET WSPÓŁCZEŚNIE

Współcześnie Internet przyczynia się do powstania równie głębokich zmian w zachowaniach ludzi, sposobach realizacji pracy zawodowej, spędzania wolnego czasu. Internet wywołuje krytyczne komentarze z wielu stron przede wszystkim dlatego, że nie poddaje się kontroli, cenzurze, odrzuca wszelkie ograniczenia. Cieszy się więc złą opinią w środkach masowego przekazu. Zarzuca się szerzenie pornografii, monopol, nierówny dostęp dla wszystkich. Nie ma jednak odwrotu od in­teraktywności elektronicznej, będącej do usług człowieka, niezależnie od czasu i przestrzeni Współcześnie istnieje więc potrzeba stworzenia krytycznej teorii tech­nologii przedstawiającej zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy nowych technologii.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!