INTELEKTUALNA BEZSILNOŚĆ

Taki ponury obraz bezsiły intelektualnej wynika stąd, że nie ma ścisłej, zintegrowanej koncepcji współczesnego świata, która mogłaby być podstawą naszych poglądów. My możemy uwierzyć właściwie we wszystko.Był czas, kiedy informacja pomagała ludziom rozwiązywać problemy. Na przykład w Średniowieczu było mało informacji, jednak ten niedosta­tek był ważny, a nawet użyteczny. Wiele zmieniło się za sprawą kowala Gutenberga z Mainz, który pierwszy stworzył maszynę drukarską i w ten sposób przyczynił się do powstania zjawiska, które współcześnie nazywamy „eksplozją informacji”. W ciągu 50 lat od wynalezienia prasy drukarskiej wydrukowano 8 min książek wypełnionych informacjami, które przedtem były prawie niedostępne zwykłemu śmiertelnikowi.