INNA WAŻNA CECHA

Inną ważną cechą tego nowego modelu produkcji jest odejście od pionowej, zintegrowanej produkcji dużej skali – do poziomej zdezintegro­wanej produkcji, na którą składa się praca różnych jednostek produkcyj­nych pracujących w sieciach. Ta nowa gospodarka w pełni wykorzystująca możliwości technologii informatycznej wykreowała model nowego robotnika, który musi być bardziej aktywny, twórczy, krytyczny w swojej codziennej pracy. Będzie to bardzo elastyczna siła robocza zarówno na niższych, jak i na wyższych szczeblach hierarchii zawodowej. Gospodarka wymagać będzie od kiero­wnika produkcji również nowego stylu pracy. Oprócz tego, że będzie umiał podejmować decyzje w coraz bardziej dynamicznym kontekście produkcji, będzie musiał nauczyć się, jak radzić sobie z pracownikami, zwłaszcza nowymi.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!