GORZKIE OBSERWACJE

Choć z gorzkimi obserwacjami Weizenbauma trudno się nie zgodzić, to jednak ich wartość ma przede wszystkim charakter polemiczny. Nie ocenia on dobrych stron baz danych, nie przedstawia sposobów elimino­wania skutków ubocznych. Bazy danych mogąprzecież pomóc w realiza­cji projektów badawczych, jeżeli nie sąjedynym źródłem informacji. Reasumując:     utopijni      i antyutopijni analitycy przedstawiają współczesną technologię informatyczną albo w kolorze czarnym, albo białym. Utopijne wizje czasami zbyt daleko odbiegają od rzeczywistości (por. Kumar, 1991). Pobudzająjednak nadzieję, przedstawiają kierunek zmian. Przesadzają, gdy wyolbrzymiają prawdopodobieństwo łatwych i pożądanych zmian społecznych. Często przyczyniają się do naiwnego traktowania poważnych problemów lub zaprzeczania, że problemy istnieją.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!