GŁÓWNY CEL TECHNOLOGII

Głównym celem technologii jest rozszerzenie ludzkich możliwości, by w sposób uporządkowany i racjonalny rozwiązywać problemy dotyczące egzystencji człowieka. Niesie to z sobą pewne nieoczekiwane produkty uboczne. Trzeba więc w każdych okolicznościach porównywać korzyści i straty (koszty), zanim nastąpi rozwój jakiejś nowej technologii. Zawsze jednak istnieje pewien stopień ryzyka ze względu na trudności przewidze­nia wszystkich skutków, zwłaszcza ubocznych, rozwoju technologii. Nie ma się więc co dziwić, że technologia jest pojęciem kontrowersyjnym, przedmiotem debat i polemik w demokratycznym społeczeństwie.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!