GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN SPOŁECZNYCH

Według Tofflera (1990) głównych kierunków zmian społecznych w cy­wilizacji informacyjnej należy upatrywać wdemokratyzacji kultury, wyrażającej się w większej aktywności twó­rczej ludzi; interaktywność staje się jednym z narzędzi tych zmian;zwiększeniu szybkości przekazywania informacji jako największego bogactwa współczesnej cywilizacji;globalizacji wielu aspektów życia. Należy się również spodziewać, że ceny urządzeń technologii informa­tycznej gwałtownie spadną w XXI wieku i to na całym świecie. Środki masowego przekazu staną się interaktywne. Technologia cyfrowa będzie standardem, wykorzystywana przez 24 godziny na dobę. Usługi będą dostępne przez cały czas. Papier będzie drogi. Zostanie więc zastąpiony przez pismo elektroniczne .

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!