FUNDAMENTALNE ZMIANY

Fundamentalne zmiany nigdy łatwo nie następują. Dotychczasowe do­świadczenia uczą że miliony komputerów zainstalowane w szkołach nie przyczyniły się do zasadniczej transformacji tradycyjnego modelu oświaty. Dalsze miliony tych urządzeń również niewiele zmienią. Wyzwanie ze strony współczesnej technologii ma bardziej ludzki niż technologiczny charakter. Dotyczy nie tyle udzielania pomocy nauczycie­lom w stosowaniu nowoczesnych technologii, co przekonania ich do inte­gracji nowych technologii z procesami uczenia się jako narzędzi do wyko­nywania zawodu, tak jak to się dzieje w przypadku wielu innych profesjo­nalistów, choćby lekarzy.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!