Tag Archives: zrosty po cesarce

Zrosty po cesarce

Nagrywane na taśmie magnetofonowej. Audycje te mogą obejmować takie części, jak koncert życzeń, komunikaty poszczególnych zespołów o osiągnięciach i niepowodzeniach w swej działalności oraz „migawki” z życia klasy w postaci improwizacji niektórych wydarzeń (nierzadko sposób ujęcia może być humorystyczno-satyryczny). Audycje takie trwają przeciętnie 10—15 minut i mogą być również odtwarzane w klasach równoległych. Stanowią one udaną formę upowszechniania tego, co dzieje się w klasie i tym samym mogą stać się poważnym bodźcem dla zespołów mniej aktywnych. Zespół gazetki obiegowej jest odpowiedzialny za redagowanie gazetki o różnorodnej tematyce. Mogą to być gazetki poświęcone rocznicom i uroczystościom państwowym, jak również tematom związanym z takimi przedmiotami nauczania, jak geografia, historia, język polski, fizyka. Tematem takich gazetek mogą być również sprawozdania z zorganizowanej przez klasę wycieczki o charakterze krajoznawczym lub sprawozdania ze zwiedzanych zakładów pracy. Zespół gazetki ściennej może redagować jedną gazetkę przez dłuższy okres czasu, jednakże powinien on odpowiednio aktualizować poszczególne jej „działy”. Działy takie obejmować mogą infor-r macje z życia klasy, z kraju i ze świata oraz informacje sportowe i humor. Z okazji np. uroczystości państwowych wszystkie działy można poświęcić problematyce społeczno-politycznej. Zespół czytelniczy najmuje się propagowaniem w klasie książek szczególnie wartościowych pod względem poznawczym i wychowawczym. W tym celu członkowie tego zespołu pozostają w ścisłym kontakcie z biblioteką szkolną, podejmując m.in. różne prace biblioteczne, jak katalogowanie i wypożyczanie książek. Ponadto organizują oni wystawki klasowe, obejmujące publikacje wybitnych autorów lub dotyczące ściśle określonych tematów, przygotowują gazetki ścienne związane tematycznie z propagandą czytelnictwa, odczytują lub inscenizują ciekawsze fragmenty wybranych książek, prowadzą „zgaduj zgadulę” np. na temat życia i twórczości znanych pisarzy itp.