Tag Archives: uzupełnij schemat krew substancja międzykomórkowa

Uzupełnij schemat krew substancja międzykomórkowa

  • z pracami kulturalno-oświatowymi,
  • z pracami porządkowymi i samoobsługowymi,
  • z organizacją wypoczynku,
  • z zajęciami lekcyjnymi.

Prace kulturalno-oświatowe są z reguły wdzięcznym te« renem działalności grupowej uczniów. Są one nierzadko podstawą wyodrębnienia takich grup uczniowskich, jak zespół kulturalno-artystyczny, zespół audycji radiowych, zespół gazetki obiegowej, zespół czytelniczy, zespół fotograficzny i inne. Zespół kulturalno-artystyczny może zająć się m.in. organizowaniem uroczystych spotkań klasy z rodzicami i nauczycielami. W tym celu uczniowie, należący do tego zespołu, mogą postawić sobie za zadania:

  • nawiązanie kontaktu z trójką klasową, aby wspólnie omówić spotkanie i poprosić ją o współpracę,
  • przygotowanie części artystycznej,
  • wypożyczenie adaptera i płyt,
  • odpowiednie przygotowanie sali i jej dekorację,
  • zaproszenie rodziców i nauczycieli na spotkanie,
  • troska o poprawny przebieg spotkania.

Spotkania takie mogą odbywać się m.in. z okazji wywiadówek. Stanowią one dla klasy z reguły pewne wyróżnienie. Dlatego mają miejsce w zasadzie tylko sporadycznie. W przypadku zaś, gdy zespół nie ma okazji do zorganizowania takiego spotkania, wówczas może się zająć przygotowaniem wystawy klasowej, będącej ilustracją dorobku klasy za ostatni okres lub półrocze. Może też brać udział w przygotowywaniu organizowanych przez klasę apeli ogólnoszkolnych lub części artystycznej z okazji rocznic i świąt państwowych.