Tag Archives: ospa bostońska zdjęcia

Ospa bostońska zdjęcia

P. Petersen, twórca tzw. planu jenajskiego. Pogląd jego odnosi się do grup odpowiadających ilościowo klasom szkolnym. Toteż tym bardziej wydaje się on przejaskrawiony i krańcowy. P. Petersen opowiadał się bezwzględnie za utworzeniem grup spontanicznych, tj. powstających z dobrowolnego wyboru uczniów, skupionych wokół nauczyciela. Chodziło mu przede wszystkim o przekształcanie dawnych klas o strukturach wybitnie formalnych w grupy o charakterze nieformalnym, oparte na poczuciu wspólnoty i sympatii żywionej wobec nauczyciela jako kierownika grupy. Zdawał sobie jednak sprawę z trudności, jakie napotykać może wprowadzenie jego koncepcji w „normalnych” warunkach życia szkolnego. Istota rzeczy jego zdaniem leży w tym, aby nauczyciel pomimo napotykanych trudności potrafił tworzyć grupy spontaniczne. Zasadę dobrowolnego łączenia się uczniów w grupy głosił również J. Stevenson, współtwórca tzw. metody projektów. Polega ona na spontanicznym tworzeniu w klasie małych doraźnych grup dla wykonania wspólnych zajęć i wspólnej wymiany doświadczeń, np. urządzenia akwarium, zredagowania pisemka szkolnego itp.
Z polskich pedagogów za spontanicznym powstawaniem grup uczniowskich opowiada się m.in. A. Kamiński. Poglądy swoje w tej sprawie opiera zwłaszcza na kilkuletnim eksperymencie, przeprowadzonym w klasach I—VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mikołowie w okresie międzywojennym. „Dziecko zdaniem A. Kamińskiego na ogół lepiej od nauczyciela wyczuwa, jakie środowisko koleżeńskie bardziej będzie odpowiadało jego dobremu samopoczuciu; daje to lepszą gwarancję trafnego wyszukania właściwego miejsca dla dobrego rozwoju psychicznego dziecka w wielkiej społeczności klasy”. A. Kamiński podaje również kilka sposobów technicznych, ułatwiających naturalne łączenie się uczniów w grupy. Pierwszy sposób polega na zaapelowaniu nauczyciela do uczniów, aby utworzyli ściśle określoną liczbę grup. Ten sposób zaleca A. Kamiński w przypadku, gdy uczniowie jeszcze nie poznali się dokładnie lub gdy nie zna ich również dobrze nauczyciel.