Tag Archives: mit o labdakidach streszczenie

Mit o labdakidach streszczenie

Pierwszorzędnym warunkiem efektywnej działalności zespołowej zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania jest zorganizowanie odpowiednich grup uczniowskich. Organizowanie takich grup nie jest bynajmniej rzeczą łatwą. Trudności z tym związane wynikają najczęściej z różnorodności uczuć, jakie żywią wobec siebie uczniowie, poczynając od uczuć sympatii, a kończąc na uczuciach antypatii, a także z powodu obecności w klasie uczniów nie uspołecznionych, stroniących wyraźnie od wspólnie wykonywanych zadań. Również zróżnicowane zainteresowania, postawy i zdolności uczniów znacznie utrudniają poprawną organizację grup uczniowskich. Na ogół pedagogowie są zdania, że organizowanie grup uczniowskich powinno odbywać się na zasadzie pełnej niemal dobrowolności uczniów. Pogląd taki podzielał m.in. R. Cousinet, według którego uczniowie dobierają się w grupy całkowicie dobrowolnie, bez jakiejkolwiek interwencji w tej sprawie ze strony nauczyciela. Uczniowie twierdził on mogą zrezygnować z przynależności do danej grupy, gdy tylko tego zapragną. Podobnie grupa może pozbyć się niepożądanego dla siebie uczestnika. Grupa również (a nie nauczyciel) decyduje o kierunku działalności poszczególnych swych członków. Każda z nich wykonuje określoną czynność zgodnie z własnymi zamiłowaniami i uzdolnieniami. Grupa pracuje zupełnie samodzielnie. Nauczyciel podaje jej tylko określone reguły pracy, podobnie jak czyni to w przypadku gry lub zabawy. Członkowie grupy nie podlegają żadnym sankcjom, nie stawia się im ocen szkolnych, nie klasyfikuje ani też nie nagradza. Zdaniem R. Cousineta bowiem „sankcje są niepotrzebne, kiedy dzieci kochają swoją pracę”.