Tag Archives: koń trojański frazeologizm

Koń trojański frazeologizm

Przykładem badań nad przydatnością działalności zespołowej w procesie wychowawczym mogą być badania P. Chrzanowskiego i Z. Zaborowskiego. Badali oni wpływ pracy grupowej na postawy społeczne uczniów, a zwłaszcza na układ stosunków społecznych w klasie. Badania miały miejsce w czwartej klasie szkoły podstawowej.- Przeprowadzone były metodą eksperymentu pedagogicznego. Klasę podzielono na sześcioosobowe grupy. Każdej z nich przydzielano co-ł tydzień określone zadania (prace społeczne). Wymagały one z jedne strony współpracy całej grupy (np. hodowla), bądź też angażowali tylko pojedynczych członków grupy (np. sprawdzanie czystości z drugiej strony były nastawione na pracę długofalową (np. podlec nie kwiatów) lub krótkofalową (np. opracowanie gazetki ścienił ” Wę wnioskach końcowych autorzy podkreślili m.in., że efekt wychowawczo jest szczególnie ta działalność grupowa, która aktywni wszystkich członków grupy, a więc pierwszy wymieniony wyże} zadań. Zaznaczyli również, że działalność taka nie spełnia swej pozytywnej w sposób mechaniczny. Przeszkodą w tym mogą być rozwiązane konflikty uczniów. Badania P. Chrzanowskiego i Z.
borowskiego zasługują na szczególną uwagę, choćby z tego względu, że są pierwszymi tego rodzaju badaniami w Polsce.