Tag Archives: kiedy wykonac test ciazowy

Kiedy wykonac test ciazowy

Przeprowadził badania nad wpływem działalności zespołowej uczniów (klas dziesiątych w szkołach licealnych) w procesie problemowego nauczania fizyki. Badaniami objęto 4 klasy eksperymentalne, 3 pół eksperymentalne i 2 kontrolne. W klasach eksperymentalnych uczniowie rozwiązywali problemy w grupach, w klasach pół eksperymentalnych rozwiązywali je indywidualnie, a w klasach kontrolnych nauczano w sposób tradycyjny. Eksperyment pedagogiczny trwał około trzech miesięcy. Wyniki badań wykazały, że uczniowie klas eksperymentalnych przewyższali uczniów klas kontrolnych aż czterokrotnie pod względem jakości odpowiedzi, a uczniów klas pół eksperymentalnych  dwukrotnie. A więc w klasach, w których odwoływano się do działalności grupowej, uczniowie uzyskiwali znacznie lepsze wyniki niż w klasach, w których nauczano tylko problemowo lub tradycyjnie. Przeprowadzony przez J. Barteckiego eksperyment jest pierwszym z serii badań dotyczących znaczenia działalności zespołowej w procesie dydaktycznym. Badania J. Barteckiego wykazały wręcz „zadziwiającą jak podkreśla W. Okoń wyższość pracy grupowej nad indywidualną”; Bardziej umiarkowane w tej sprawie stanowisko, lecz również prze- mawiające zdecydowanie za działalnością grupową uczniów podczas zajęć lekcyjnych, wyraziło wielu innych badaczy, zarówno zagranicznych, jak i polskich m.in. A. Bogdańska, G. Jocz, Cz. Kupisiewicz, K. Lech, W. Polakowski i W. Wcisło. W badaniach swych sprawdzali efektywność pracy grupowej w ramach różnych przedmiotów nauczania, jak język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka. Badania te przeprowadzono na szczeblu szkół podstawowych, ogólnokształcących i zawodowych, a nawet w szkołach wyższych.