Zwołując narady wychowawcze należy pamiętać

Przestrzegać kolejności wypowiadania się uczniów, mianowicie: najpierw o zauważonych brakach i błędach, a następnie o dodatnich stronach postępowania kolegi. Ważnym warunkiem powodzenia narady wychowawczej jest unikanie niepotrzebnego jej przedłużania (wystarczy 10—15 minut). Przeprowadzić ją można, poczynając od klas V szkoły podstawowej. W klasach młodszych jest ona wychowawczo niepożądana i szkodliwa. Narady wychowawcze jak już wspomniano dotyczą zawsze, tylko i wyłącznie, poszczególnych uczniów. Problemami wychowawczymi całej klasy lub co najmniej kilku uczniów zajmują się wspomniane już techniki socjo dramatyczne i techniki decyzji grupowej. Techniki socjo dramatyczne stanowią spontaniczne odegranie (udramatyzowanie) przez uczniów jakiegoś wydarzenia, sytuacji, czy też ukazanie osoby w działaniu łącznie z odpowiednim przedyskutowaniem przedstawionych improwizacji. Krótko mówiąc, techniki te są improwizowaną przez uczniów inscenizacją problemów, jakie mają zamiar omówić i rozwiązać w klasie. Nazwą zamienną technik socjodramatycznych jest „socjodrama”. Nazwę „socjodramy” wprowadził J. L. Moreno jako jedną z form psychodramy. Socjodrama w odróżnieniu od psychodramy dotyczy rozwiązywania zagadnień o wyraźnym wydźwięku społecznym i wychowawczym.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!