Źródłem deformacji w zawodzie nauczycielskim jest niewłaściwa ocena przez nauczyciela aktualnej sytuacji wychowawczej

Wskutek braku obiektywizmu w tej dziedzinie przeżywają oni nierzadko przykre rozczarowania. Warto przy tym pamiętać również, że zaniżone ich oczekiwania, odnośnie możliwości uczniów, obniżają wyraźnie poziom nauczania. Wykazały to badania eksperymentalne R. Rosenthala i L. Jacobsona. Przeprowadzili je w 18 klasach szkoły podstawowej (po trzy klasy z każdego 6 poziomów nauczania). Polegały one na tym, że nauczycielom uczącym w tych klasach podano nazwiska uczniów (wybranych losowo) i oznajmiono, że są to osoby, które wykazują rzekomo wyraźną tendencję w zakresie ogólnej dojrzałości intelektualnej. Uprzednio przebadano wszystkich uczniów za pomocą testu inteligencji. Badania te powtórzono po 8 miesiącach. Okazało się, że końcowe ich wyniki były lepsze wśród uczniów, co do których nauczyciele zgodnie z poprzednimi sugestiami rzekomych zdolności byli przekonani o wyższych ich możliwościach intelektualnych w stosunku do pozostałych uczniów. Badania te pośrednio dowodzą, że na uczniów niekorzystnie wpływają różnego rodzaju uprzedzenia ze strony nauczycieli. Z badań tych i innych można również wnosić, że uczniowie mogą szybciej i więcej rozwijać się umysłowo niż się to na ogół sądzi. Nie ulega więc wątpliwości, jak bardzo niekorzystne skutki dla rozwoju uczniów pociąga za sobą niewłaściwa i krzywdząca ocena ich możliwości rozwojowych. Rzecz jasna, że różnego rodzaju deformacje psychiczne nauc2ycieli utrudniają obiektywną orientację we wszystkich ważnych dla nich sprawach. Im bardziej zaś są zdezorientowani, tym większe grożą im niebezpieczeństwa w postaci wspomnianych deformacji.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!