Zespół fotograficzny może mieć za zadanie gromadzenie dokumentacji z życia klasy

Członkowie jego zajmują się robieniem zdjęć podczas wycieczek, jak również ich wywoływaniem oraz udostępnieniem uczniom. Ponadto mogą oni zająć się sporządzaniem planu na wystawę klasową lub też zapoznawaniem uczniów danej klasy z techniką posługiwania się aparatem fotograficznym i sposobem wywoływania zdjęć.
Prace porządkowe i samoobsługowe uczniowie mogą wykonywać jak sugeruje A. Lewin już od klasy pierwszej, lecz pełną odpowiedzialność za nie mogą przejąć od klasy III lub IV, i to wyłącznie w odniesieniu do stanu pomieszczeń klasowych. W związku z tym wyłoniony w klasie zespół porządku i czystości mógłby:

  • przejąć salę lekcyjną wraz z inwentarzem na początku roku szkolnego,
  • dbać o utrzymanie w klasie porządku i czystości, a także o jej wygląd zewnętrzny pod względem estetycznym i konserwacji urządzeń,
  • zagospodarowywać izbę poprzez instalowanie i uruchamianie różnych udogodnień, jak sprzęt gospodarczy, szafki, półki na książki,
  • przekazać salę lekcyjną wraz z inwentarzem gospodarzom szkoły pod koniec roku szkolnego.

Uczniowie klas starszych mogą w ramach działalności porządkowej samo kontrolnej wykonywać także takie prace, jak:

  • utrzymanie porządku i czystości na korytarzach i klatkach schodowych,
  • utrzymanie porządku i czystości w szatni, • pomieszczeniach kuchennych i umywalniach,
  • opieka nad gabinetami przedmiotowymi i pomoc w bibliotece,
  • opieka nad pomocami naukowymi,

Prace wykonywane sezonowo, jak pielęgnacja trawników i klombów, urządzenie lodowiska i • utrzymywanie go w dobrym stanie itp.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!