Zarysowane wyżej problemy składają się na zasadniczy przedmiot dyskusji w klasie szkolnej

Celem dyskusji natomiast może być lepsze poznanie omawianego problemu, próba jego rozwiązania, podjęcie decyzji grupowej, związanej z danym problemem, lub też poznanie
rozwiązanie problemu, jak i podjęcie decyzji. Każdy z powyższych celów posiada cały szereg celów podrzędnych. Na przykład lepsze poznanie problemu może kryć w sobie nie tylko wszystkie pozostałe wymienione cele, lecz także może zmierzać do zainteresowania uczniów danym problemem, ujawnienia różnych stanowisk uczniów na taki, a nie inny temat, sprawdzenia wiadomości uczniów, ujawnienia własnych doświadczeń i przeżyć, związanych z omawianym problemem, sprostowania błędnych poglądów na temat określonego problemu itp. Bliższe poznanie problemu jest celem każdej dyskusji (niezależnie od rodzaju omawianych podczas niej zagadnień). Rozwiązanie natomiast problemu, jak i podjęcie określonej decyzji, nie zawsze musi mieć miejsce podczas prowadzonej dyskusji. Zależy to często od rodzaju dyskutowanych zagadnień. Rozwiązanie problemu, jak i podjęcie decyzji, jest rzeczą niemal konieczną w przypadku omawiania problemów organizacyjnych klasy szkolnej, jak również sposobów zachowania się uczniów.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!