Zakończeniem dyskusji może być głosowanie klasy za przyjęciem wspólnej decyzji lub jej odrzuceniem

Chodzi jednak przede wszystkim o to, aby podjęta wspólnie decyzja nie była tylko aktem formalnym, ale zobowiązywała wewnętrznie poszczególnych uczniów do postępowania zgodnie z oczekiwaniami klasy. Dlatego też można zapytać niektórych przynajmniej uczniów, czy istotnie będą postępować w myśl podjętej decyzji. Klasa może czasem podjąć decyzję, do której nauczyciel ma zastrzeżenie. W przypadku takim nauczyciel może zaproponować ponowne przedyskutowanie tematu lub usiłować przekonać uczniów o niesłusznie podjętej przez nich decyzji, albo też prosić ich o ponowne rozważenie całej sprawy w domu. Stanowcze i bezmyślne przeciwstawianie się wspólnym postanowieniom klasy wywołuje często skutki wręcz przeciwne do oczekiwanych. Uczniowie mogą w ogóle przestać ufać swoim nauczycielom. W przypadku wyraźnej szkodliwości społecznej postanowień klasy, nauczyciel ma obowiązek przeciwstawiania się im. Powinien jednak czynić tak w sposób nieuwłaczający godności klasy. Warto też przy takiej okazji zastanowić się, jak doszło do podjęcia przez klasę szkodliwych decyzji, i czy on sam nie przyczynił się do tego, nie reagując w porę na sam przebieg dyskusji.