Zagadnienia społeczno-moralne dotyczą

Norm moralnych i sytuacji zachowań sprzecznych z akceptowanymi ogólnie normami współżycia i współdziałania społecznego. Chodzi tu o sytuacje, spotykane w życiu, ale niekoniecznie w życiu ucznia. Wiążą się one z takimi problemami, jak nieposzanowanie mienia państwowego, kradzieże, alkoholizm, oczernianie, podejrzliwość itp. Podstawowym jednak celem narady o tematyce społeczno-moralnej jest wszechstronne naświetlenie norm moralnych, tj. omówienie ich pod względem: 1) przyczyn utrudniających ich należyte przestrzeganie, 2) szkodliwych skutków, wynikających z ich lekceważenia, 3) warunków i możliwości ich pełnego poszanowania, 4) korzyści, jakie pociąga za sobą ich racjonalne przestrzeganie. Zagadnienie filozoficzno-światopoglądowe dotyczą syntetyzowania i uogólniania wiedzy o życiu i świecie, oraz związanego w tym wartościowania faktów i zjawisk społecznych. W ramach tych zagadnień mieszczą się takie problemy, jak sens życia, potrzeby i pragnienia ludzkie, rozumienia rzeczywistości społecznej w świetle nauki, laickie pojmowanie świata, istota szczęścia ludzkiego i inne.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!