Zagadnienia ideowo-polityczne dotyczące rzeczywistości społecznej

Rzeczywistości obiektywnej, warunkującej subiektywne życie ludzi i ich stosunki, nawiązują do spraw krajowych i zagranicznych. Sprawy te mogą być omawiane w różnych kategoriach czasu; mogą sięgać do niedalekiej przeszłości, a także i przyszłości, nie zapominając jednak nigdy o dniu dzisiejszym. Tak więc np. w ramach problemów krajowych można budzić w uczniach refleksje nad losem Polaków podczas okupacji, a w szczególności nad walką narodu polskiego o odzyskanie niepodległości, narodzinami PRL, jak również zmaganiami narodu polskiego o zbudowanie ustroju sprawiedliwości społecznej, a także nad bieżącymi ważniejszymi wydarzeniami w kraju i przyszłymi perspektywami jego rozwoju. Ponadto przedmiotem narad o tematyce ideowo-politycznej może być funkcjonowanie różnych instytucji i agend państwowych, jak wojewódzkiej i miejskiej rady narodowej, poczty, sądu, a także naczelnych organów życia politycznego, jakim jest Sejm, Rada Państwa, Rada Ministrów. W ramach tych zagadnień można omówić z uczniami również ideowe założenia partii, organizacji i stronnictw politycznych oraz takie zagadnienia, jak walka o pokój i wyzwolenie narodowe krajów kolonialnych, itp.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!