Z natury swej jest składową częścią współdziałania

W tym znaczeniu współzawodnictwo grupowe traktować można nie tylko jako jeden z czynników, aktywizujących współdziałanie uczniów, ale także jako określoną formę zorganizowanego współdziałania w życiu szkolnym. Współzawodnictwo grupowe zdaje się spełnia należycie pokładane w nim nadzieje, jeśli odpowiada następującym warunkom: Uczniowie zgłaszają dobrowolny swój udział we współzawodnictwie. Wywieranie bowiem przymusu pod tym względem nie skłania uczniów do współdziałania i współpracy. Dlatego też wszelkie próby przymusowego „angażowania” uczniów we współzawodnictwie nie zdają egzaminu z punktu widzenia potrzeb wychowawczych. Współzawodnictwo, wyrosłe na gruncie zewnętrznego przymusu, może w rezultacie przyczynić się do pewnych osiągnięć grupy, klasy czy szkoły. Będą to jednak osiągnięcia o znikomej wartości wychowawczej i to w postaci najczęściej czysto zewnętrznych wyników bez głębszych przeżyć, jakie towarzyszą celowemu i świadomemu działaniu uczniów. Aby współzawodnictwo grupowe było naprawdę dobrowolne, tzn, budziło w uczniach żywe zainteresowanie i było przedmiotem odczuwanych przez nich potrzeb, powinno przebiegać na płaszczyźnie możliwie ciekawych i atrakcyjnych działań łub też zagwarantować im przynajmniej pewne korzyści osobiste. Korzyści takie odgrywają tu rolę drugorzędną. Niemniej jednak nie sposób abstrahować od nich całkowicie. Uwzględnić można je przede wszystkim w początkowym okresie inicjowania współzawodnictwa na terenie klasy szkolnej. Na przykład w ramach wzajemnej pomocy w nauce można w klasie społecznie mało wyrobionej wynagrodzić grupy wyróżniające się pod względem wspomagania kolegów w postaci umożliwienia im wspólnego obejrzenia atrakcyjnego filmu, wypożyczenia ciekawej książki, powiadomienia ich rodziców o uzyskanych wynikach itp. Z czasem jednak wynagrodzenie powinno ustąpić miejsca osobistej satysfakcji grupy Z: samego faktu wykonania przez nią podjętych zadań.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!