Wzór osobowości nauczyciela

Sugeruje pośrednio, iż o dobrym nauczycielu decyduje przede wszystkim jego powołanie. Stanowi ono zgodnie z przekonaniem wspomnianych co dopiero pedagogów podstawowy element zawodu nauczycielskiego. Stanowisko takie podzielali między innymi tacy pedagogowie polscy, jak St. D obrowolski, T. Łopuszański, W. Dzierzbicka, M. Ziemnowicz, J. Mirski i inni. Stosunkowo szybko jednak powstały w’ tej sprawie poważne wątpliwości, szczególnie zaś w latach trzydziestych i w okresie powojennym. Mianowicie zastanawiano się, „czy tzw. nauczyciel z powołania pracuje wydajniej i wychowuje bardziej świadomie i konsekwentnie od zwyczajnych, trzeźwych, inteligentnych nauczycieli, dla których motywem obrania zawodu była nieukrywana chęć zarobkowania”. Tak więc zaczęto powoli odchodzić od idealnych wzorów osobowości nauczyciela i związanych z nimi przeświadczeniem o jego wrodzonym niejako posłannictwie. Wielu psychologów i pedagogów nadal jednak usiłowało stworzyć pewien model wzorowego nauczyciela. Ale tym razem oparli się oni na przesłankach naukowych, uwzględniając współczesny dorobek wiedzy psychologicznej. Na ten temat wypowiedzieli się w literaturze polskiej między innymi M. Grzegorzewska, St. Baley, M. Kreutz, Z. Mysłakowski i S. Szuman. Z literatury zagranicznej na szczególną uwagę wśród nauczycieli, zajmujących się w podobny sposób problematyką pedeutologiczną, zasługuje pedagog radziecki F. Gono- bolin. Wyodrębnia on podstawowe cechy osobowości nauczyciela na podstawie ideologicznych założeń marksizmu-leninizmu. Do cech tych zalicza m.in. zaangażowane uczestnictwo w życiu społecznym, postawę ideową, wspartą na gruncie światopoglądu naukowego, serdeczny i życzliwy stosunek do uczniów, wiarę w człowieka, uczynność, zamiłowanie do pracy, rozległy zakres wiedzy i silną wolę.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!