Wzbudzenie zainteresowania uczniów głównym przedmiotem dyskusji nie jest sprawą łatwą

Dobrze jest w tym celu nawiązać do znanych uczniom wydarzeń i faktów z ich osobistego życia lub z życia ich kolegów. Wyzwalanie w uczniach zainteresowań może nastąpić również dzięki odczytaniu ciekawych fragmentów z książek, odegraniu niektórych audycji radiowych, przeprowadzeniu wywiadów czy rozmów na określony temat, wysłuchaniu opowiadań lub wrażeń i przeżyć (np. z okresu okupacji), przedstawienie stanowisk przeciwnych do powszechnie akceptowanych w danym środowisku itp. Problemy, które nie wzbudzają zainteresowania uczniów, a więc problemy, dla których nie zdołano wytworzyć odpowiedniej sytuacji problemowej, wyzwalają nierzadko u uczniów swoiste mechanizmy obronne. Wywołują one w uczniach uczucie apatii lub niechęci czy wręcz wrogości wobec zagadnień, które nauczyciel wysunął jako tam gdzie powstają normy grupowe, następuje wyrównanie opinii, przekonań postaw wśród członków danej grupy. Proces takiego upodabniania ma miejsce m.in. dlatego jak twierdzą D. Cartwright i A. Zander ponieważ członkowie grupy:

  • pozostają pod szczególnym urokiem pozostałych członków grupy, zwłaszcza z uwagi na ich atrakcyjność, i w związku z tym chcą być podobni do nich,
  • boją się kary, ośmieszenia lub wydalenia z grupy, jeśli będą postępować inaczej niż życzy sobie tego grupa. D. Cartwright and A. Zander.
Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!