Wypowiedzi uczniów są najistotniejszą częścią narady ideowo- społecznej

Uczniowie mają wypowiedzieć się dobrowolnie i szczerze. Błędem byłoby, gdyby ich odpowiedzi były nastawione wyłącznie na zaspokajanie oczekiwań nauczyciela. Jest tu rzeczą wysoce pożądaną ścieranie się różnych stanowisk. W przeciwnym razie ani nauczyciel, ani uczniowie nie są w stanie sprostować błędnych opinii, podzielanych zawsze przez co najmniej kilku uczniów. Nie trzeba bać się argumentów przeciwnych naszemu sposobowi myślenia; oczywiście pod warunkiem, że dyponujemy dostateczną argumentacją, popierającą nasze słuszne stanowisko. Argumentacja taka działa tym skuteczniej, im śmielej rozprawiamy się z argumentami „przeciwnika”, a zwłaszcza gdy nie boimy się mówić w klasie także o pewnych ujemnych skutkach i niebezpieczeństwach, jakie kryje w sobie taki czy inny pogląd reprezentowany przez niektóre grupy społeczne. Nagromadzone argumenty, wspierające słuszne stanowisko, są w stanie skutecznie przeciwstawić się fałszywym i szkodliwym opiniom i przekonaniom. Uczniowie zaś tym chętniej uznają to stanowisko za własne, im swobodniej pozwoliliśmy wypowiedzieć się im na jego temat. Jest rzeczą oczywistą, że na zarysowaną wyżej dyskusję na temat problemów ideowo-społecznych może zdobyć się tylko nauczyciel, który je dogłębnie przemyślał i ma odwagę przyznać rację uczniom, skoro na to zasłużą.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!