Wypowiedzi uczniów można podsumować kilkakrotnie

Najlepiej po każdorazowym omówieniu każdego z poruszonych zagadnień. W ten sposób podsumowanie dyskusji może pełnić również funkcję odpowiedniego ukierunkowania dalszego wypowiadania się uczniów. Stanowi ono często sposób nawiązywania do kolejnego toku ich rozważań. Umożliwia również odpowiednią kontrolę i ocenę przebiegu dyskusji (w tym sensie, że pozwala uczniom zwrócić uwagę na sprawy istotnie ważne). Uzyskać można to np. poprzez danie w podsumowaniu pierwszeństwa pewnym argumentom przed innymi, jednak nigdy poprzez całkowite ich przemilczanie. Podsumowanie dyskusji jest również nawiązaniem do ostatniej jej części, polegającej na wyciągnięciu ogólnych wniosków i nierzadko na podjęciu wspólnej decyzji. Wnioski z dyskusji stanowią uogólnienie twierdzeń, do jakich doszli jej uczestnicy, lub rozwiązań omawianych problemów, czy też określonych wytycznych, które zdaniem uczestników dyskusji mogą usprawnić działanie klasy. Uogólnienie takie wymaga poparcia nie tylko przez co najmniej większość uczniów, biorących udział w dyskusji, lecz przede wszystkim nagromadzenia argumentów, uzasadniających słuszność wysuwanych wniosków. Tak więc w tej części dyskusji następuje weryfikowanie proponowanych twierdzeń lub rozwiązań hipotetycznych w jej części poprzedniej. Weryfikacja taka nie zawsze musi przebiegać zgodnie z wszystkimi ogólnymi wymaganiami metodologii. Wystarczy nagromadzić argumenty, którymi klasa aktualnie dysponuje, lub należy posłużyć się argumentacją, wysuwaną przez samych uczniów, nie ubiegając się o argumenty, wybiegające poza ich możliwości poznawcze.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!