Wypowiedzi uczniów, łącznie ze zgłaszanymi przez nich propozycjami zmian i ulepszeń w klasie, podsumowuje nauczyciel

Ma przy tym okazję wyrażenia własnego stanowiska wobec niektórych spornych spraw, poruszanych przez uczniów. W podsumowaniu swym może również zasugerować ważność niektórych omawianych problemów. Sugestie jego mają decydujący wpływ na odczucie przez uczniów potrzeby rozwiązywania omawianych problemów według ściśle określonej kolejności podczas następnych narad różnego typu. Podjęcie w tej sprawie wspólnej decyzji jest formalnym zakończeniem omawianej obecnie narady. Zasięg jej oddziaływania zależeć będzie odtąd od kolejnych spotkań uczniów i konkretnej działalności praktycznej. Narady produkcyjne o szczegółowych problemach klasy jak sama nazwa wskazuje zajmują się jednorazowo tylko jednym problemem szczegółowym, np. organizowaniem imprezy czy analizą zaniedbywania się uczniów w nauce. Podczas tych narad uczniowie rozwiązują dany problem lub ustalają konkretne sposoby jego rozwiązania, wyznaczają spośród siebie osoby odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań i ustalają dokładnie czas ich wykonania.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!