Współzawodnictwo i współdziałanie w świetle badań

W referowaniu badań nad współzawodnictwem i współdziałaniem ograniczam się tylko do niektórych z nich. Pomijam m.in. pierwsze badania nad współzawodnictwem przeprowadzone np. we Francji przez A. Bineta i Yaschiede^, w Niemczech przez W. Moedego i F. Baumgarten, czy w Polsce przez L. Jaxa-Bykowskiego. Sygnalizuję tylko niektóre badania nad współzawodnictwem i współdziałaniem, przeprowadzone zwłaszcza w okresie ostatnich 25 lat. Do klasycznych badań w tej dziedzinie należą wspomniane już badania M. Deutscha. Badał on wpływ współdziałania i współzawodnictwa na różne procesy grupowe. W tym celu stworzył 10 grup eksperymentalnych, z których każda składała się z 5 słuchaczy kursu ze wstępu do psychologii i swego instruktora. Utworzone grupy podzielone w celach porównawczych na 5 par możliwie równoważnych pod względem umiejętności dyskutowania. W pierwszej grupie z każdej z wyodrębnionych w ten sposób par stworzono warunki współpracy, w drugiej warunki współzawodnictwa. Warunki współpracy stworzono dzięki odpowiedniej instrukcji. Mianowicie oznajmiono członkom tej grupy, że wyniki wykonywanych przez nich zadań będą oceniane według osiągnięć w czterech pozostałych grupach, nastawionych również na współdziałanie. Tak więc każdy uczestnik tej grupy miał szanse uzyskania w ogólnej ocenie swego wkładu w wykonanie powierzonych grupie zadań tej samej lokaty i takiego samego wynagrodzenia, co wszyscy pozostali członkowie grupy. Warunki współzawodnictwa stworzono dzięki instrukcji, w której zapowiedziano, że wykonanie powierzonego zadania będzie oceniane zgodnie z indywidualnym wysiłkiem poszczególnego członka grupy, i to w porównaniu z pozostałymi czterema jej członkami. W tym przypadku każdy członek grupy mógł otrzymać różną lokatę w ogólnej ocenie swego wkładu w wykonanie zadania; najlepszy z nich był odpowiednio wynagradzany.

Cześć, mam na imię Henryk i od wielu lat jestem ojcem. Moja żona namówiła mnie, abym założył tego bloga i dzielić się z wami swoją wiedzą, którą posiadam 🙂 Zapraszam Cię do miłej lektury mojego bloga!